Escoltar

La tesi doctoral de Xavier Castelló, defensada a la UIB, analitza els processos de substitució lingüística des de la física estadística

La tesi doctoral de Xavier Castelló Llobet, realitzada a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (CSIC-UIB) i defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia els mecanismes que intervenen en els processos d'interacció social en l'àmbit de la dinàmica de la competició entre llengües, i les conseqüències que tenen paràmetres com el prestigi i la volatilitat en l'extinció d'una llengua o la viabilitat de la coexistència lingüística. El treball, titulat Collective phenomena in social dynamics: consensus problems, ordering dynamics and language competition, s'ha centrat en l'anàlisi d'una qüestió sociolingüística, com és la dels processos de substitució lingüística, des de les possibilitats que ofereix la física estadística per entendre els mecanismes que intervenen en els processos d'interacció social.

Documents relacionats

Data de publicació: 09/12/2010