Escoltar

La tesi doctoral de Miquel Barceló, defensada a la UIB, investiga nous composts del coure amb propietats anticanceroses

La tesi doctoral de Miquel Barceló Oliver, Interaccions entre ions metàl·lics i composts d'interès biològic (halouracils i derivats sintètics, hipurats i aciclovir). Interaccions metàl·liques que desenvolupen noves molècules anticanceroses, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s'ha centrat en la preparació de noves substàncies actives contra determinades línies cel·lulars canceroses

La tesi de Miquel Barceló s'emmarca en l'àmbit de la química bioinorgànica, que s’ocupa de la funció dels metalls als sistemes biològics i de la síntesi de models per estudiar sistemes més complexos. A més, també s'ocupa de la preparació de nous fàrmacs o de la modificació dels ja existents. Una de les malalties comunament més tractades amb composts metàl·lics és el càncer, per exemple, amb l'ús de petits complexos de platí des de la dècada de 1960. En aquest sentit, alguns dels complexos descoberts per l'investigador de la UIB han demostrat que són comunament actius contra determinades línies cel·lulars canceroses, i han fet evident que hi ha altres metalls, en aquest cas el coure, que també poden servir per a aquesta finalitat.

Documents relacionats

Data de publicació: 29/11/2010