Escoltar

La tesi doctoral de Margalida Alemany avalua el model didàctic utilitzat pel professorat de batxillerat per ensenyar la matèria d'Economia

La tesi doctoral de Margalida Alemany Hormaeche, defensada a la Universitat de les Illes Balears,  indaga sobre el model didàctic utilitzat pel professorat de batxillerat de la matèria d’Economia. L’estudi El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Economía en el bachillerato. El caso de las Islas Baleares l’han dirigit els doctors Joan Jordi Muntaner i Maria Rosa Rosselló, professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. La recerca s’ha basat en una anàlisi comparativa dels diferents currículums autonòmics sobre la matèria d’Economia, dels continguts dels diferents llibres de text utilitzats pels professors, i de l’opinió del professorat sobre la tasca docent.

Documents relacionats

Data de publicació: 10/07/2012