Escoltar

La tesi doctoral de Lluís Fiol cataloga els líquens saxícoles de Mallorca i Cabrera i descriu el seu paper en la meteorització de les roques calcàries

La tesi doctoral de Lluís Antoni Fiol Mora, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha catalogat 156 espècies de líquens saxícoles de Mallorca i Cabrera i n’ha descrit el seu paper en la meteorització de les roques calcàries. La tesi, que s’ha fet en el marc del programa de doctorat de Biologia, l’han dirigida els doctors Xavier Llimona Pagès i Pere Navarro Rosinés, del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. 

Documents relacionats

Data de publicació: 27/07/2012