Escoltar

La tesi doctoral de Joana Sánchez, defensada a la UIB, entre les millors tesis doctorals europees sobre obesitat

La tesi doctoral de la doctora Joana Sánchez, investigadora del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, que dirigeix el doctor Andreu Palou, ha rebut el segon premi en el Congrés Europeu d'Obesitat que s'ha celebrat a Àmsterdam, al qual han assistit aproximadament 3.000 científics. El premi el convoca anualment l'European Association for the Study of Obesity (EASO), i valora les millors tesis doctorals europees sobre obesitat.

La tesi de la doctora Joana Sánchez, defensada a la UIB l'any 2005, es titula Noves funcions biològiques de la leptina: sistema gàstric i lactància, i ha estat dirigida per les doctores Catalina Picó i Paula Oliver, professores i investigadores del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

Resum de la tesi:

La leptina és una hormona produïda principalment pel teixit adipós, implicada en la regulació de la ingesta i la despesa energètica. L'objectiu de la tesi ha estat l'estudi de possibles noves funcions biològiques de la leptina, concretament la implicació de la leptina gàstrica en la resposta de sacietat a curt termini, i la funció de la leptina present a la llet materna durant el desenvolupament neonatal i la seva implicació en la prevenció enfront del desenvolupament d'obesitat i malalties associades a l'edat adulta.

Documents relacionats

Data de publicació: 11/05/2009