Escoltar

La tesi doctoral de Joana Maria Pujadas, defensada a la UIB, analitza el procés de transició de la mortalitat infantil i juvenil de Palma entre mitjan segle XIX i mitjan segle XX

La tesi doctoral de Joana Maria Pujadas Mora, defensada a la UIB i que ha obtingut la menció de Doctorat Europeu, ha caracteritzat el procés de transició de la mortalitat infantil i juvenil de la ciutat entre mitjan segle XIX i mitjan segle XX. La investigació confirma que el comportament demogràfic de Palma i de les Illes Balears en el seu conjunt era el més avançat de l'Estat espanyol

Entre la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX, les Illes Balears visqueren el seu particular procés de transició demogràfica. L’exhauriment del model demogràfic d’Antic Règim, caracteritzat per una elevada natalitat i una elevada mortalitat, donà pas al nou règim en el qual aquests índexs coincideixen a ser baixos. Els especialistes en la matèria han qualificat aquest canvi com a singular i capdavanter en relació amb la resta de províncies de l’Estat, fins al punt que l’han qualificat de model demogràfic avançat pel fet que els nivells de mortalitat foren sempre inferiors als de la resta d’Espanya. De fet, les Illes Balears varen gaudir en aquest període de l'esperança de vida en néixer més elevada de tot l'Estat i ja aleshores eren considerades una província sanitàriament avançada.

L’anàlisi del procés de transició de la mortalitat infantil i juvenil de la ciutat de Palma per aprofundir en el coneixement del model demogràfic balear ha estat l’objectiu principal de la tesi doctoral «L'evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838-1960)», defensada a la Universitat de les Illes Balears per Joana Maria Pujadas Mora i dirigida per la doctora Isabel Moll Blanes (UIB) i el doctor Diego Ramiro Fariñas (CSIC). Per tal d’establir les característiques que defineixen el model demogràfic, la investigadora n'ha fixat la cronologia d’inici i final, ha establert el patró estructural i epidemiològic que el defineix, n’ha assenyalat les causes i ha caracteritzat la sobremortalitat urbana a partir de la influència de la institució benèfica de la Inclusa.

Documents relacionats

Data de publicació: Mon Aug 09 09:04:00 CEST 2010