Escoltar

La tesi doctoral de Joana Isabel Genovart proposa millores en la comptabilitat de les cooperatives de les Illes Balears

La tesi doctoral de Joana Isabel Genovart Balaguer, defensada a la Universitat de les Illes Balears, aprofundeix en l’estudi dels aspectes comptables peculiars de les societats cooperatives i proposa millores en la regulació comptable actual que, d’una banda, suposin una adequació més gran a les singularitats pròpies de les cooperatives, com a entitats de l’economia social, i, de l’altra, permetin obtenir una informació comptable de la situació economicofinancera i patrimonial de la cooperativa que sigui fiable, veraç i útil tant per als usuaris com per a la supervivència de la pròpia entitat. L’estudi Aspectos económico-contables de las sociedades cooperativas l’ha dirigit el doctor Carlos José Pomar Castellanos, del Departament d’Economia de l’Empresa

Documents relacionats

Data de publicació: 25/04/2013