Escoltar

La tesi doctoral de Joan Estrany Bertos, defensada a la UIB, analitza els processos hidrològics i sedimentològics de la conca de drenatge del torrent de na Borges

CanalUIB

Des de temps immemorials la mà de l'home ha modelat el paisatge de Mallorca. Pam a pam, l'activitat humana ha transformat l'illa fins a deixar-la com la coneixem ara, amb tots els pros i els contres. En els darrers anys aquest procés d'humanització de l'entorn sovint s'ha caracteritzat per la degradació del paisatge i ha afectat, fins i tot, aquelles intervencions humanes que, des de fa segles, havien afavorit el desenvolupament de les activitats agrícoles en la mesura que havien permès la conservació del sòl i la reducció dels impactes causats per l'erosió. És el cas de la construcció de les marjades i els parats, amb freqüència afectats de processos d'abandonament, i dels albellons, drenatges subsuperficials que convertiren zones pantanoses en terres de conreu fèrtils.

A la conca del torrent de na Borges, Joan Estrany Bertos ha comprovat l'efectivitat d'aquestes tècniques tradicionals de conservació del sòl en la tesi amb menció europea Hydrology and sediment transport in the agricultural Na Borges River basin (Mallorca, Balearic Islands). A Mediterranean groundwater-dominated river under traditional soil conservation practices, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor Cels Garcia i codirigida pel doctor Ramon J. Batalla.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/04/2010