Escoltar

La tesi doctoral de Jaume Garau Taberner, defensada a la UIB, analitza els factors que influeixen en el grau de satisfacció dels turistes

El context de competència creixent obliga els gestors turístics a conèixer amb més profunditat quin és el comportament de les destinacions, el grau de competitivitat, les debilitats i fortaleses, i la posició davant els rivals. En el camp de la recerca acadèmica, una de les variables de referència per analitzar la situació d’una destinació turística és el grau de satisfacció obtinguda pels visitants durant les vacances. En aquest àmbit s'emmarca la tesi doctoral de Jaume Garau Taberner, Tourist satisfaction, dissatisfaction and place attachment at sun and sand mass tourism destinations, que ha estat defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor Joaquín Alegre, del Departament  d'Economia Aplicada de la UIB. Aquesta investigació pretén donar resposta a qüestions que permetin comprendre millor la situació d’una destinació turística de sol i platja, com és el cas de les Illes Balears, a partir de l’anàlisi de la satisfacció del visitant. Les dades utilitzades provenen de l'enquesta realitzada a 2.423 visitants de les Illes Balears durant la temporada alta de l’any 2006.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/06/2010