La tesi doctoral de Cristina Gil, defensada a la UIB, analitza l'equilibri difícil entre els drets i els deures sobre la història clínica

La tesi doctoral de Cristina Gil Membrado, defensada a la Universitat de les Illes Balears, traça el règim jurídic aplicable a la figura del responsable del tractament de les dades personals incloses en la història clínica i aborda la confrontació d'interessos individuals i col·lectius en l'accés a aquest document mèdic.

El treball El estatuto del responsable del tratamiento ante los intereses en conflicto en el acceso a los datos de la historia clínica se centra en els drets i les obligacions en relació amb la història clínica i el difícil equilibri dels interessos contraposats en el tractament de les dades i en les sol·licituds d'accés a la informació que conté la història clínica en cadascun dels seus usos legítims. D'aquesta manera, la tesi doctoral de Cristina Gil omple el buit d'estudis que existia sobre la figura del metge com a gestor de la història clínica.

Documents relacionats

Data de publicació: 18/10/2010