Escoltar

La tesi doctoral de Catalina Caldés estudia la glicació, un factor clau en processos associats a l'envelliment, la diabetis i l'Alzheimer

La tesi doctoral de Catalina Caldés Melis, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s’emmarca en el camp de la química física, i se centra en l’estudi de la reactivitat molecular i de les cinètiques de reacció. Estudia per primera vegada d’una manera quantitativa la glicació dels aminofosfolípids, que són components essencials de les membranes cel·lulars dels mamífers. La glicació no enzimàtica de biomolècules consisteix en la modificació irreversible dels seus grups amina per sucres reductors i és un factor clau en els processos de l’envelliment, en les patologies associades a la diabetis i en l’Alzheimer.

L’estudi Formación de bases de Schiff de análogos de aminofosfolípidos con compuestos glicantes y efecto competitivo de vitámeros B6 l’han dirigit la doctora Josefa Donoso i el doctor Bartomeu Vilanova, del Departament de Química de la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 06/02/2013