Escoltar

La tesi doctoral de Carolina Sitges Quirós, defensada a la UIB, caracteritza el processament cerebral dels pacients amb dolor crònic i avalua la influència del context emocional

Cada persona sent el dolor de forma diferent. De fet, se sol parlar d'experiència dolorosa, en la mesura que en la percepció del dolor no hi intervenen només els factors biològics, sinó també els psicològics i els contextuals. Així, la cultura, la personalitat, la sensació de control sobre la situació, l'aprenentatge del dolor, la depressió, l'ansietat, l'estrès... influeixen també en la percepció que hom té del dolor, per la qual cosa aquest aspecte ha passat a ser un element determinant en la recerca científica sobre el dolor.

És en aquest àmbit que s'inscriu la tesi doctoral de Carolina Sitges Quirós, Estudio de la actividad cerebral en pacientes con fibromialgia: aspectos multidimensionales del dolor crónico, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor Pedro J. Montoya Jiménez, del Departament de Psicologia de la UIB. La tesi, elaborada a partir de cinc articles publicats en revistes científiques internacionals, s'ha centrat en la caracterització del processament sensorial i cognitiu cerebral dels pacients amb dolor crònic i en l'avaluació de la possible influència que hi té el context emocional. El treball, que s'emmarca en la línia de recerca sobre el dolor crònic que duu a terme l'àrea de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la UIB, ha apuntat que el dolor crònic ocasiona canvis importants en el funcionament cerebral dels pacients, que afecten el processament de la informació sensorial, emocional i cognitiva.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/05/2010