La tesi doctoral de Carolina Beltrán constata la fi de l'antiga via menorquina de creixement i traça un nou model econòmic per al futur de l'illa

La recerca destaca la potencialitat dels sectors quaternari i quinari per regenerar el teixit econòmic i productiu de Menorca 

La tesi doctoral de Carolina Beltrán Andreu, defensada a la Seu de Menorca de la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat la situació actual, l’evolució recent i les reorientacions futures de l’economia de Menorca i ha constatat la fi del model específic de creixement de l’illa conegut com la via menorquina de creixement. L’estudi Revisitant la via menorquina: crisi i permanència d'un model de creixement, 1980-2010 l’ha dirigit el doctor Carles Manera Erbina, del Departament d’Economia Aplicada.

La via menorquina de creixement va ser el nom que els economistes Emili Farré-Escofet, Ramon Marimon i Josep M. Surís donaren l’any 1977 al model de desenvolupament econòmic específic de Menorca, en el qual es destacava que la influència de la dominació anglesa havia estat determinant per vertebrar una economia que, l’any 1977, es caracteritzava per l’equilibri intersectorial, l’existència d’una important indústria, un elevat nivell de serveis i un grau de benestar superior a la mitjana espanyola.

La recerca ha analitzat la vigència d’aquest model fent una anàlisi exhaustiva de l’evolució recent dels sectors tradicionals menorquins (el calçat, la bijuteria, l’agroalimentari), així com del sector amb més embranzida (el turisme) i dels sectors amb més potencial de creixement futur: els sectors quaternari (la recerca, el desenvolupament i la innovació, les tecnologies de la informació i la comunicació i la consultoria) i quinari (la cultura, l’educació, l’oci, els serveis assistencials, socials i de salut).

L’estudi ha constatat la dilució d’aquesta via de creixement a partir de final dels anys setanta i principi dels vuitanta a causa de la fi de l’equilibri intersectorial que caracteritzà l’economia de Menorca per l’enlairament del sector turístic i la recessió dels sectors tradicionals, els quals, segons la recerca, avui dia encara manifesten la seva resistència i importància per a l’economia insular. A la vegada, la investigadora ha traçat una potencial nova via menorquina de creixement que es caracteritza per la terciarització de l’economia cap al sector turístic però, sobretot dels sectors de serveis de més valor afegit, el quaternari i el quinari, que es complementa amb el manteniment de les pulsacions industrials.

La investigadora destaca la importància que ha de tenir en aquest model la preservació de la riquesa ecològica i natural de Menorca, no només per les necessàries consideracions ètiques i morals, sinó perquè s’erigeix com un element que pot suposar un poderós avantatge competitiu per a la indústria turística a l’hora d’oferir un producte diferenciat, de qualitat i amb un segell d’identitat propi. Aquest capital natural ofereix a Menorca la potencialitat de desenvolupar determinats productes turístics de més valor afegit relacionats amb el gaudi de la natura.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Revisitant la via menorquina: crisi i permanència d’un model de creixement, 1980-2010
  • Autor: Carolina Beltrán Andreu
  • Programa de doctorat: Globalització Econòmica i Benestar Social
  • Departament: Economia Aplicada
  • Director: Carles Manera Erbina 

Temes relacionats

  • IB3 TV

           (16/08/20414) Notícies cap de setmana--> 00.12.41

  • IB3 RADIO

           (18/08/2014) Es Faristol Menorca--> 00.11.30

Data de publicació: Tue Jul 16 10:12:00 CEST 2013