Escoltar

La tesi doctoral de Carme Fernández, defensada a la UIB, analitza les propostes pedagògiques per a l'aprenentatge dels llenguatges musicals no tonals de Falk, Krenek i Seeger

La tesi doctoral de Carme Fernández Vidal, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és un dels pocs treballs sobre l’especialitat tècnica musical (contrapunt) que s’han elaborat a Espanya. Aquest treball sobre les tècniques contrapuntístiques no tonals al segle XX és una contribució rellevant a la musicologia –concretament, al coneixement de la música del segle XX, ja que el punt de partida és l’estudi de textos connectats amb la musicologia europea i americana i, per tant, l’abast i la transcendència supera el marc nacional i s’integra de ple en els estudis de caràcter analític i tècnic de la música del segle XX que avui dia es duen a terme en l’àmbit internacional.

Cal destacar la repercussió d’aquesta investigació sobre l’ensenyament musical, ja que a la tesi Estudio comparativo de tres propuestas didácticas de contrapunto no tonal en el siglo XX: la técnica atonal de Julien Falk, el contrapunto disonante de Charles Seeger y el contrapunto dodecafónico de Ernst Krenek, Fernández Vidal realitza un exhaustiu estudi dels poquíssims llibres de text que existeixen destinats a l’aplicació pràctica dels llenguatges no tonals en el marc de la docència.

Documents relacionats

Data de publicació: 10/06/2010