La tesi doctoral de Bartomeu Canyelles avalua l'impacte dels nous estils de música a la Mallorca dels anys seixanta

La tesi doctoral de Bartomeu Canyelles Canyelles, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l’impacte social, cultural i econòmic dels nous estils musicals introduïts a Mallorca a partir de la dècada dels anys seixanta. L’estudi Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960-1975) l’ha dirigit el doctor Sebastià Serra Busquets, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Documents relacionats

Data de publicació: 20/05/2013