Escoltar

La tesi doctoral d'Antoni Vicens Pujol analitza les deficiències del marc normatiu espanyol contra la delinqüència organitzada

La tesi doctoral d’Antoni Vicens Pujol, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza el marc normatiu articulat específicament per prevenir i controlar la delinqüència organitzada, i conclou que presenta deficiències greus tant en els plantejaments políticocriminals com en la formulació tecnicolegislativa. L’estudi Organizaciones y grupos criminales. Aproximación crítica a las categorías sinérgicas colectivas en el derecho penal l’ha dirigit el doctor Antoni Gili Pascual, professor del Departament de Dret Públic de la UIB. 

Documents relacionats

Data de publicació: 08/02/2013