Escoltar

La revista "Migrations Société" inclou al seu darrer número un estudi de les migracions de les Illes Balears del doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana de la UIB

L'estudi forma part del dossier Immigration en Catalogne: politiques et société

La revista francesa Migrations Société inclou al seu darrer número el dossier Immigration en Catalogne: politiques et société, que se centra en el fenomen de la immigració a Catalunya, en què participa el doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana de la UIB. L'article del doctor Salvà analitza els impactes socioculturals de les migracions sobre la societat de les Illes Balears.

El dossier agrupa dotze articles, entre els quals s'inclou l'estudi del doctor Salvà, que analitzen les polítiques d'immigració i ciutadania, les polítiques d'educació i aprenentatge lingüístic, les polítiques d'inserció social i l'estat de la recerca sobre la immigració a Catalunya.

La revista Migrations Société és una publicació bimestral editada pel Centre d'Information et d'Études sur les Migrations Internationales (CIEMI) de França.

Presentació

La presentació d'aquest dossier tindrà lloc dijous, 5 de maig de 2011, a París en el marc del seminari de recerca La place des migrations dans la construction de la communauté politique en Catalogne, organitzat pel Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI) de França, en què participaran el doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana de la UIB, i el doctor Ricard Zapata-Barrero, professor de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del dossier. El seminari serà presentat per la secretària general del Patronat Catalunya Món, Roser Clavell.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/05/2011