Escoltar

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat l'organitzaran conjuntament el Govern i la UIB

La PBAU serà similar a les anteriors proves d’accés a la Universitat i tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017 a la UIB 

Divendres passat es va dur a terme a Madrid la reunió de la Comissió General de la Conferència Sectorial d’Educació en la qual totes les comunitats autònomes varen consensuar amb el Ministeri el projecte d’ordre que regularà les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat. Avui, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat les principals característiques de les proves segons l’esborrany de l’ordre que s’ha enviat al Consell Escolar de l’Estat.

Martí March ha destacat que es tracta d’una prova molt semblant a les PAU i que «continuam el que s’ha fet històricament i que ha tingut bons resultats. Tot sistema és millorable, però quan una cosa funciona, no la toquem, i si la tocam, fem-ho amb consens, amb tranquil·litat i amb el temps suficient perquè professors, famílies i alumnes sàpiguen el que ha canviat”.

Per la seva banda, Llorenç Huguet ha manifestat la seva satisfacció per haver arribat a aquesta solució «llargament demanada tant pels responsables polítics educatius com per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. Tots demanaven seny per a aquest curs, especialment el respecte al districte únic i tenir idees clares del que es podia fer. La solució adoptada és la millor per tranquil·litzar els estudiants i les seves famílies.

La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat serà elaborada per la UIB en coordinació amb la Conselleria d’Educació i Universitat a partir de les directrius que marca el Ministeri d’Educació.

La PBAU se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017 a la UIB. Els propers dies es duran a terme les reunions amb els professors especialistes de les matèries de segon de batxillerat, per informar-los sobre les característiques de la prova.

Des de l’inici de l’actual curs s’han organitzat reunions de coordinació entre Educació i la UIB. Aquestes reunions continuaran les properes setmanes per tancar els detalls concrets de la realització de la PBAU.

Com serà la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)

La nova PBAU no suposa grans canvis en relació amb les proves de selectivitat que s’havien celebrat fins ara. 

 • Només han de fer la prova els alumnes de segon de batxillerat que desitgin anar a la Universitat, i no afectarà l'obtenció del títol del cicle.
 • Els alumnes s'hauran d'examinar de les matèries de segon de batxillerat següents: Llengua i Literatura Catalana, Història d'Espanya, Llengua i Literatura Castellana, i primer idioma estranger; a més de la troncal de modalitat (Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí o Fonaments de l’Art).
 • Es podrà accedir a un grau universitari amb una mitjana de 4 entre les cinc matèries, sempre que la mitjana amb el batxillerat (que representa el 60 per cent de la nota) sumi 5.
 • Opcionalment i per millorar la seva qualificació, els alumnes es podran examinar almenys de dues matèries més del bloc de matèries d'opció. Les dues matèries opcionals —com ocorria amb els exàmens voluntaris a la PAU— solament serviran per apujar nota, per tenir més possibilitats d'aconseguir plaça en la carrera triada, però no abaixaran la general. Els cinc primers exàmens fixaran la nota en el tram de 0 a 10, la que es constitueix com a nota d’accés, i els dos d'opció la fixaran en el tram de 10 a 14, que conforma la nota d’admissió.
 • Els alumnes que el curs 2016-17 tinguin matèries LOE pendents i les estiguin cursant segons el currículum LOE, i els que obtingueren el títol el curs 2015-16 però no superaren la PAU, no estaran obligats a fer la prova per accedir a la Universitat, però la podran fer opcionalment per millorar la nota.

Matèries de batxillerat que formen part de la prova d’accés a la Universitat
 

 •  Matèries generals del bloc d’assignatures troncals
  • Història d’Espanya II
  • Llengua Castellana i Literatura II
  • Llengua Catalana i Literatura II
  • Primera Llengua Estrangera II
 • Matèries generals del bloc d’assignatures troncals segons modalitat
  • Ciències: Matemàtiques II
  • Humanitats: Llatí II
  • Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
  • Arts: Fonaments de l’Art II
 • Matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals segons modalitat
  • Ciències: Biologia, Dibuix Tècnic II, Física, Geologia i Química
  • Humanitats i Ciències Socials: Economia de l’Empresa, Geografia, Grec II, Història de l’Art i Història de la Filosofia
  • Arts: Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Disseny

Data de publicació: 07/12/2016