Escoltar

La professora Valentina Milano representa la Facultat de Dret de la UIB en la darrera ronda de negociació del Pacte mundial sobre la migració de les Nacions Unides

La trobada ha tingut lloc de l’11 al 13 de juliol a la seu de l’ONU de Nova York 

La Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, a través de la doctora Valentina Milano, professora de Dret Internacional Públic, forma part, com a organització acadèmica, de la negociació del Pacte mundial sobre la migració. De l’11 al 13 de juliol ha participat a la darrera ronda de negociació, que ha tingut lloc a la seu de l’ONU de Nova York.

La professora Milano ja havia pres part a les trobades amb els representants dels Estats membres i funcionaris de l’ONU a Viena i Nova York, espais on es fan recomanacions sobre el contingut d’aquest tractat en matèria de drets humans i migracions.

La UIB participa en el procés juntament amb unes trenta universitats de tot el món, entre les quals n’hi ha de britàniques, suïsses, austríaques, italianes, nord-americanes, mexicanes, turques i australianes.

La doctora Milano, que va ser funcionària de l’ONU especialitzada en drets humans, ja havia participat també, en representació de la Facultat de Dret, a la Setena Conferència de les Parts en la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional.

Recentment ha llegit la tesi doctoral a la UIB, amb el títol: The human rights-based approach to human trafficking in international law: an analysis from a victim protection perspective 

Un pacte mundial per millorar la governabilitat i els desafiaments de la migració

El Pacte mundial sobre la migració serà el primer acord intergovernamental, negociat sota l’auspici de les Nacions Unides, amb l’objectiu de cobrir totes les dimensions de la migració internacional de manera completa i holística.  

En la Declaració de Nova York sobre refugiats i migrants, adoptada el mes de setembre de 2016, l’Assemblea General va decidir desenvolupar un pacte mundial per establir una migració segura, ordenada i regular. El procés per desenvolupar aquest pacte mundial sobre migració va començar l’abril de 2017. El 2018 l’Assemblea General va celebrar una conferència intergovernamental sobre migració internacional amb la intenció d’adoptar un pacte mundial.

Aquest pacte mundial és una oportunitat per millorar la governabilitat de la migració i afrontar els desafiaments associats amb la migració actual, així com reforçar la contribució dels migrants i la migració al desenvolupament sostenible. 

Data de l'esdeveniment: 09/07/2018

Data de publicació: 05/07/2018