Escoltar

La perspectiva itinerant: una teoria per superar el xoc entre modernitat i subalternitat a l'Amèrica Llatina

La tesi doctoral de María Fernanda Guevara Riera proposa una nova perspectiva per analitzar la confrontació entre la modernització i les forces que s'hi resisteixen a partir del cas de Veneçuela 

Amèrica Llatina és un exemple de la confrontació entre la modernitat i la subalternitat, entre les forces que empenyen cap a la modernització i les forces que s'hi resisteixen. En aquest context, i prenent Veneçuela com a escenari concret d'aquesta confrontació, la tesi doctoral de María Fernanda Guevara Riera, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa un nou mètode d'anàlisi, dit «perspectiva itinerant», que permeti comprendre i superar aquesta pugna entre la modernitat i la subalternitat. La tesi l'ha dirigida el doctor Bernat Riutort, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

La investigadora parteix de la convicció que es guanya molt poc rebutjant d'entrada la modernitat per considerar-la una empresa neocolonitzadora i estrictament eurocèntrica. A més, assegura que es corre el risc de no disposar d'una plataforma des de la qual reactivar una teoria crítica per a Amèrica Llatina, específicament per a Veneçuela, perquè aquella amb la qual l'explicam es troba empresonada en una crítica al capitalisme que ha avançat massa com per ser rebutjat completament.

La proposta de la «perspectiva itinerant» pretén construir un nou lèxic inclusiu, el fi del qual és aconseguir un estadi retòric manifestament reconegut per aconseguir l'obertura necessària a la traducció i a la reescriptura: l'objectiu és redescriure la relació que Amèrica Llatina té, i particularment Veneçuela, amb la modernitat, mitjançant el que la investigadora denomina «sedàs d'hibridació conceptual». Així, la «perspectiva itinerant» és una proposta epistemològica que permet una relació dialògica amb l'objecte mateix d'estudi, a saber, Llatinoamèrica, específicament Veneçuela, des d'una metaforització del concepte i una conceptualització de la metàfora que ens torna sensibles al dolor de l'altre, i ens hi acosta.

En aquesta direcció, la investigadora afirma que a Amèrica Llatina no pot concebre's la modernitat sense el subaltern, en la mesura que són dos processos simultanis. Per això, María Fernanda Guevara Riera advoca, des de la «perspectiva itinerant», per una modernitat que a través del seu propi procés d'autointerrogació i autocrítica sàpiga obrir-se al subaltern -perquè dubta de si mateixa i reconeix en aquest dubte el seu valor suprem-, per dialogar amb aquestes forces de resistència a la modernitat entenent que pot haver-hi punts de vista irreconciliables.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Las perplejidades de América. Itinerarios de la modernidad y subalternidad en Venezuela.
  • Autora: María Fernanda Guevara Riera
  • Programa de doctorat: Filosofia
  • Departament: Filosofia i Treball Social
  • Director: Bernat Riutort Serra 

Data de publicació: 21/07/2016