Escoltar

La modulació de proteïnes implicades en el metabolisme tumoral podria millorar el tractament del càncer

La tesi doctoral de Margalida Torrens Mas assenyala que el silenciament de la proteïna sirtuïna 3 millora l'eficàcia de composts antitumorals utilitzats en la pràctica clínica 

Les cèl·lules tumorals presenten un metabolisme alterat i diferent del de les cèl·lules normals, ja que necessiten obtenir energia d’una manera ràpida per mantenir la seva proliferació descontrolada. En aquest metabolisme tumoral hi tenen un paper clau els mitocondris, orgànuls cel·lulars productors d’energia en forma d’ATP. El principal objectiu de la tesi doctoral de Margalida Torrens Mas, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat estudiar el paper de la proteïna sirtuïna 3, encarregada de mantenir la integritat d’aquests orgànuls i limitar el dany oxidatiu. Fruit de l'estudi, s'ha determinat que el silenciament d’aquesta proteïna en cèl·lules tumorals de càncer de mama i de còlon compromet la funció mitocondrial. A més, la combinació del silenciament amb l’ús de composts antitumorals emprats en la pràctica clínica per a aquests càncers va millorar-ne l’eficàcia i va incrementar la mort de les cèl·lules tumorals.

A més, en col·laboració amb els grups del doctor García-Borrón, de la Universitat de Múrcia, i del doctor Donadelli, de la Universitat de Verona (Itàlia), s’ha pogut estudiar també la importància d’altres proteïnes implicades en la funció mitocondrial, com les PGC-1α, UCP2 o p53. En concret, s’ha observat que la PGC-1α pot millorar la funció mitocondrial en línies cel·lulars de melanoma, mentre que la UCP2 la reduiria en el càncer de pàncrees. Finalment, algunes mutacions a la proteïna p53 provoquen que perdi la seva funció protectora i, en canvi, guanyi funcions que afavoreixen la progressió del tumor.

Els resultats obtinguts en aquesta tesi permeten concloure que la modulació de proteïnes clau implicades en el metabolisme tumoral podrien ser noves estratègies per millorar el tractament del càncer.

Aquesta recerca l’ha dut a terme el Grup Multidisciplinari d’Oncologia Translacional (GMOT) de la UIB, l'Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i el Centro de Investigación Biomédica en Red - Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) de l’Institut de Salut Carles III.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Metabolisme energètic de la cèl·lula tumoral: una possible diana per al tractament del càncer. El paper de la sirtuïna 3
  • Autora: Margalida Torrens Mas
  • Programa de doctorat: Nutrició i Ciències dels Aliments
  • Directors: Maria Pilar Roca Salom, Jordi Oliver Oliver i Jordi Sastre Serra 

Data de publicació: 08/01/2019