Escoltar

La doctora Carmen Fernández publica el llibre «El impuesto balear sobre estancias turísticas»

La doctora Carmen Fernández González, professora del Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat recentment el llibre El impuesto balear sobre estancias turísticas, que ha editat Lleonard Muntaner Editor.

El llibre

Quinze anys després de l'anomenada ecotaxa, derogada aviat, la societat balear i les seves institucions han assumit per fi la conveniència d'implantar un gravamen sobre les estades en establiments d'allotjament turístic, important així un model assajat amb èxit en altres destinacions. No obstant això, i malgrat el seu positiu efecte recaptatori, no tot han estat aplaudiments per al nou impost sobre estades turístiques. D'aquí la necessitat d'aprofundir en els seus trets essencials i d'examinar la seva adequació als ordenaments jurídics estatal i europeu.

L'autora

Carmen Fernández González (Oviedo, 1959) és professora titular de Dret Financer i Tributari a la UIB des de 1991. Ha publicat nombrosos treballs científics de la seva especialitat, entre els quals destaquen els relacionats amb la hisenda de les comunitats autònomes. També ha participat en diversos projectes de recerca interdisciplinaris. Ha estat membre del Consell Consultiu de les Illes Balears (2002-2015) i en va ser presidenta entre 2009 i 2011. Presideix el Tribunal Economicoadministratiu Municipal de Palma.

Data de publicació: 15/12/2017