Escoltar

La doctora Carme Bosch, catedràtica de Filologia Llatina, nomenada professora emèrita pel Consell de Govern de la UIB

El Consell de Govern de 14 de maig ha aprovat la proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de nomenar la professora M. del Carme Bosch Juan professora emèrita de la UIB.

La doctora Bosch és catedràtica d'universitat de l'àrea de Filologia Llatina.

És llicenciada (1964) i doctora (1975) en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Clàssica) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral: Antígona en la literatura moderna.

Abans d’arribar a la Universitat, Carme Bosch va ser professora i catedràtica de secundària de Llatí. A la UIB hi arribà com a professora adjunta interina de Filologia Llatina a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, de 1978 a 1981. Després passà a ser adjunta numerària de Filologia Llatina de la Universitat de les Illes Balears, de 1981 a 1984, i titular d'universitat de Filologia Llatina de la Universitat de les Illes Balears, de 1984 a 2001. Des de 2001 és catedràtica d'universitat de Filologia Llatina de la UIB.

Ha participat en diversos projectes de recerca. Actualment participa en el projecte Edición crítica y estudio de los Comentarios de erudición (1621) y de otros textos del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) II.

Ha publicat un bon nombre de llibres, capítols de llibre, articles, pròlegs, ressenyes, articles de divulgació, etc. Ha participat en congressos, ha coordinat seminaris i cursos, ha impartit conferències, etc. La seva recerca s'ha desenvolupat principalment en l'àmbit de la tradició clàssica en la literatura catalana, principalment en la literatura de les Illes (Llorenç Villalonga, Josep M. Llompart, Vidal Alcover, Costa i Llobera, Llorenç Moyà, Miquel Dolç…), però també ha treballat autors d'altres literatures, com ara Bernanos, Proust, George Sand, Rubén Darío, etc.).

Les seves publicacions més recents se centren en l'obra de Bartolomé Jiménez Patón (s. XVI-XVII).

Ha estat directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB des del 26 de gener de 1996 fins al 8 d'octubre de 2000.

És membre corresponent de l'Estudi General Lul·lià (12 de desembre de 1995); membre de la Junta Rectora de l'Estudi General Lul·lià (30 de març de 2000); membre del Consell Assessor de la Fundació Casa-Museu Llorenç Villalonga, depenent del Consell Insular de Mallorca; i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (17 de març de 2005).

Documents relacionats

Data de publicació: 16/05/2012