Escoltar

La Universitat de les Illes Balears rep el certificat del programa AUDIT que lliura l'ANECA

La certificació reconeix el disseny del Sistema de Garantia de Qualitat del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, adscrit a la UIB 

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha lliurat a la Universitat de les Illes Balears el certificat del programa AUDIT, fruit de la col·laboració de l’ANECA i d’altres agències, que té per objectius orientar, impulsar i reconèixer els sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

El procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior i els canvis introduïts en la normativa universitària han impulsat la introducció dels sistemes de garantia interna de qualitat a les universitats (SGIQ).

Aquesta certificació reconeix el disseny del sistema de garantia de qualitat desenvolupat pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrit a la UIB. La UIB ja va participar en la primera convocatòria del programa AUDIT amb el SGIQ de l’Escola Universitària de Turisme (ara Facultat de Turisme), el qual va rebre la certificació el setembre de 2009.

El lliurament ha tingut lloc en el marc de la quarta convocatòria, en un acte celebrat a Bilbao al qual han assistit el doctor Juan José Montaño, vicerector d’Ordenció Acadèmica, la senyora M. Jesús Mairata, directora del SEQUA, i la senyora Gotzone Martín en representació del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, qui ha rebut de mans del director de l’ANECA el certificat del disseny del sistema de qualitat del centre. 

Documents relacionats

Data de publicació: 18/12/2012