Escoltar

La UIB participa al programa europeu de cooperació COST, que promou l'eficiència energètica en grans sistemes distribuïts

El principal objectiu de l'acció COST IC0804 és fomentar les iniciatives d'investigació original i abordar la consciència energètica i l'estalvi, i alhora, augmentar l'impacte global de la recerca europea en l'àmbit de l'eficiència energètica en sistemes distribuïts.

Es tracta, bàsicament, de donar coherència a la política europea de recerca en el camp de l’energia consumida per les Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), promovent la coordinació i el foment de debats entre els grups individuals de recerca i l'intercanvi de coneixements tècnics operatius.

Els objectius concrets d'acció són el punt de vista científic i el social: l'intercanvi i la fusió de les pràctiques existents dirigirà l'acció de proposar i difondre enfocaments innovadors, tècniques i algorismes per a l'estalvi de l'energia, i a la vegada que la seva aplicació estigui determinada per la qualitat de servei (QoS) de les instal·lacions de TIC.

L'acció crearà un fòrum comú de transició de societats científiques de diversos orígens en ciències de la computació i de l'arquitectura a les aplicacions.

La UIB, a través del grup Arquitectura i comportaments de sistemes informàtics i de comunicacions (ACSIC), pertany a un dels cinc grups de recerca del programa europeu COST IC0804, concretament al de caracterització del consum energètic. Addicionalment, el doctor Carlos Juiz, delegat de la Rectora per a les noves tecnologies, representa Espanya (juntament amb tres investigadors de la Universitat de Cantàbria i de la Universitat Politècnica de Catalunya) en el comitè de gestió, en el qual hi ha representats el disset països membres.

Com a primer resultat de la participació de la UIB, un doctorand del Departament de Ciències Matemátiques i Informàtica farà una estada breu de recerca a la Universitat de Viena, juntament amb altres doctorands, per iniciar un projecte de modelatge de consum en servidors web.

Data de publicació: 17/11/2009