Escoltar

La UIB participa a l'XI Reunió Universitària Euromediterrània de la xarxa Averroes

La Universitat de les Illes Balears ha participat a l’onzena edició de la Reunió Universitària Euromediterrània de la xarxa Averroes, que ha tingut lloc a la Universitat Abou Bekr Belakid de Tlemcen (Algèria). L’objectiu de la reunió ha estat fer un seguiment de la feina feta en el marc del programa Averroes, presentar noves propostes per a propers projectes i seleccionar els membres de la comunitat universitària que participaran en l’actual convocatòria de mobilitat. A més, es varen realitzar diversos tallers per optimitzar el funcionament del programa i de la xarxa Averroes.

Han representat la Universitat la vicerectora d'Internacionalització i Cooperació de la UIB, doctora Catalina N. Juaneda, i la responsable de la gestió del programa Averroes a la UIB, senyora Cristina Ginard.

La xarxa Averroes

La xarxa Averroes és un consorci format per onze universitats de països del Magrib i nou universitats europees, a la qual s’han associat nombroses institucions, com organitzacions socioeconòmiques locals, nacionals i internacionals. La xarxa Averroes rep finançament de la Comissió Europea en el marc del projecte ERASMUS Mundus Action 2.

L’objectiu de la xarxa és potenciar l’intercanvi de l’alumnat universitari, del professorat i del personal d’administració i serveis i afavorir la progressió de la comunitat universitària mitjançant la formació pràctica, la recerca i l’ensenyament. A més, permet reforçar els vincles acadèmics, culturals i de recerca entre les universitats que en formen part, fet que implica incrementar la capacitat de cooperació internacional.

El curs acadèmic 2008-2009 es va posar en marxa el programa Averroes i, de llavors ençà, la UIB ha gestionat 42 estades a la nostra universitat de persones procedents de les universitats del Magrib i n'ha gestionat altres 11 de persones procedents de la nostra universitat en universitats del Magrib. 

Data de publicació: 30/05/2012