Escoltar

La UIB ofereix l'acreditació de coneixements lingüístics d'acord amb el nou Marc europeu comú de referència (MERC)

El termini de matrículació per a les proves del mes de juny per obtenir els certificats lingüístics d'anglès, francès i alemany és de l'1 al 8 de juny 

La Universitat de les Illes Balears, a través del Servei Lingüístic, ofereix l'acreditació de coneixements lingüístics d'anglès, francès i alemany en el nou Marc europeu comú de referència (MERC), establert pel Consell d'Europa per unificar l'equivalència dels títols de coneixement de llengües de manera comuna arreu d'Europa.

El termini de matriculació de les proves de la primera convocatòria és de l'1 al 8 de juny de 2012. Les proves tindran lloc els dies 18, 19 i 20 de juny.

Avaluació

Les proves es fan mitjançant el sistema BULATS d'avaluació en línia, que permet avaluar de manera ràpida i fiable el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives (comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita). A diferència d'altres sistemes d'avaluació, el candidat no s'ha de matricular d'un nivell de coneixement lingüístic concret, ja que la prova consisteix en un test informatitzat adaptatiu que ofereix al candidat preguntes més o menys difícils en funció de les seves respostes correctes o incorrectes. Aquest sistema permet que l'examinand obtingui el certificat que correspon al grau de coneixements en una determinada llengua que ha demostrat durant la prova.

En el cas de l’anglès, per poder obtenir la certificació d’un nivell concret i, en conseqüència, l’homologació corresponent, l’examinand haurà d’assolir aquest nivell en les quatre destreses (comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita), tal com estableix el Marc europeu comú de referència (MECR).

Per tant, en el cas dels alumnes de grau que facin servir aquesta prova per acreditar el nivell B2 d’anglès exigit per obtenir la titulació, caldrà que obtinguin aquest resultat en cada una de les àrees.  

Projecte CERTIUNI

Aquesta iniciativa és el resultat de l'adhesió de la UIB al projecte CERTIUNI, promogut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) amb l'objectiu d'oferir a les universitats sistemes d'acreditació del nivell de domini de diverses llengües estrangeres, una de les competències més demanades en el nou espai europeu d'educació superior.

Documents relacionats

Data de publicació: 30/05/2012