Escoltar

La UIB incorpora la figura de l'interventor

La incorporació s’emmarca en els principis recollits als treballs de la Comissió d’Integritat Acadèmica de la Universitat

En data d’avui s’incorpora el senyor Jaume Ribas Medina com a interventor de la Universitat de les Illes Balears a la plaça codi 5289, adscrita al Servei d’Intervenció, que va ser creada per Acord normatiu de 10 de maig de 2018 (FOU 465).

El senyor Ribas és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret, des de 2002 pertany al cos tècnic d’Auditoria i Comptabilitat del Ministeri d’Economia i Hisenda, i des de 2004, al cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), òrgan de fiscalització interna, i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, òrgan de fiscalització externa, a més de dur a terme tasques de gestió a l’Ajuntament de Palma.

«Constituir una unitat de control intern (intervenció o unitat d'auditoria interna) que exerceixi aquestes funcions amb independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió» és una recomanació reiterada dels informes de la Sindicatura de Comptes dels darrers anys. La incorporació d’aquesta figura s’emmarca també en els principis recollits als treballs de la Comissió d’Integritat Acadèmica de la Universitat.

Data de publicació: 16/01/2019