Escoltar

La UIB i la Conselleria d'Educació i Cultura acorden la correspondència de crèdits entre la formació professional i els estudis de grau

La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears han acordat les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional que s'imparteixen a les Illes Balears i els estudis universitaris de grau que s'imparteixen a la UIB. 

Mitjançant aquest acord, els tècnics superiors dels cicles formatius de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Informàtica i comunicacions, Edificació i obra civil, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, i Sanitat procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle de la UIB tindran reconeguts una part dels crèdits.

Podeu consultar les taules de reconeixement de crèdits de cada estudi en els enllaços següents:

Data de publicació: 30/05/2011