Escoltar

La UIB fa una subhasta electrònica de la contractació del subministrament elèctric i aconsegueix una reducció de 178.000 euros

La Universitat de les Illes Balears ha aconseguit reduir la despesa d'energia elèctrica en 178.000 euros per enguany a partir de la utilització d’un procediment de subhasta electrònica de la contractació del subministrament d'electricitat.

Amb aquest nou sistema telemàtic de subhasta, les empreses licitadores, en aquest cas Endesa i Iberdrola, han millorat les seves ofertes, la qual cosa suposa una rebaixa del 10,50 per cent respecte al preu final de la factura elèctrica de la Universitat, que s’ha adjudicat Endesa.

La subhasta electrònica té lloc després d’una primera avaluació completa de les ofertes, per a la presentació de millores en els preus. És un procés telemàtic i interactiu basat en un dispositiu que permet la classificació de les empreses que liciten a la baixa a través de mètodes d’avaluació automàtica.

La Universitat aposta per la racionalització i la reducció de despeses. És per això que s’ha fet ús d'aquesta nova eina per a la contractació que estableix la Llei de contractes del sector públic (LCSP). El resultat és un èxit, atès el cost de l'energia elèctrica a les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/06/2010