Escoltar

La UIB és la segona universitat de l'Estat en col·laboració internacional segons el Rànquing Iberoamericà SIR 2012

La Universitat és la sisena en el percentatge d'articles inclosos en el 10 per cent de treballs més citats en el seu camp, la setena en percentatge d'articles publicats en les revistes de més impacte i la vuitena en qualitat de la recerca

La Universitat de les Illes Balears es manté com la segona universitat de l'Estat en col·laboració internacional en publicacions científiques, segons el Rànquing Iberoamericà SIR 2012. Les dades recollides pel Grup de Recerca SCImago, entitat que ha elaborat l'informe, posen de manifest que gairebé la meitat dels articles produïts a la nostra universitat (el 45,9 per cent) es realitzaren en cooperació amb universitats o centres d'investigació establerts fora de l'Estat espanyol.

A més, la UIB és:

  • la sisena universitat de l'Estat en ràtio d'excel·lència (ER), un indicador del percentatge de la producció d'una institució que es troba inclòs en el 10 per cent dels treballs més citats del món en els seus respectius camps científics. És un indicador de la producció científica d'alta qualitat que produeix una institució.
  • la setena en percentatge d'articles publicats en les principals revistes científiques internacionals, aquelles incloses en el primer quartil (25%) de revistes de més impacte segons l'indicador SJR, que mesura la influència o el prestigi científic de les revistes mitjançant l'anàlisi de la quantitat i la procedència de les citacions que rep una revista científica.
  • la vuitena en qualitat de la recerca mitjana (CCP), indicador que mesura l'impacte científic d'una institució després d'haver eliminat la influència de la mida i el perfil temàtic de la institució.

Segons aquest mateix rànquing, la UIB ocupa el lloc 31 quant a la producció científica total, mesurada en el nombre de publicacions en revistes científiques, la qual cosa és indicativa de la mida de la universitat, ja que aquesta producció depèn sobretot del nombre de professors i investigadors que té cada universitat. Els indicadors abans esmentats, per contra, fan referència a la qualitat d'aquestes publicacions, de manera que permeten entreveure com des d'una universitat petita com és la UIB es fa recerca de primer ordre i competitiva en l'àmbit internacional malgrat els condicionants que limiten els recursos econòmics i humans de la nostra universitat.

El Rànguing Iberoamericà SIR 2012 constitueix la tercera edició d'aquesta eina per a l'anàlisi de l'activitat investigadora de les institucions d'educació superior dels països iberoamericans. L'informe, dissenyat en forma de conjunt de rànquings o taules classificatòries, inclou una selecció d'indicadors bibliomètrics que tenen la finalitat de posar de manifest les dimensions més rellevants del rendiment investigador de les institucions.

Documents relacionats

Data de publicació: 18/05/2012