Escoltar

La UIB és la Universitat de l'Estat que té més articles altament citats en l'àmbit de les ciències de les plantes

CanalUIB

La Universitat de les Illes Balears és la Universitat de l'Estat espanyol amb més articles altament citats internacionalment en l'àmbit de les ciències de les plantes els darrers deu anys. Així ho assenyalen les dades recollides en el darrer informe, corresponent al mes de maig d'enguany, elaborat per la ISI Web of Knowledge de l'Institute of Scientific Information (Estats Units). Aquesta entitat s'encarrega de recopilar referències bibliogràfiques de més de setze mil publicacions (llibres i revistes) i ponències internacionals, a partir de les quals elabora diferents índexs que permeten calibrar l'impacte i el ressò que tenen els treballs de recerca entre els especialistes. Un article és considerat com a altament citat quan està entre l'1 per cent dels més citats en el seu camp i any de publicació.

La UIB té disset articles considerats com a més altament citats en l'àmbit de les ciències de les plantes. D'aquests, catorze es corresponen amb publicacions dels investigadors del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, que té com a àmbit d'estudi les adaptacions de les plantes als condicionants climatològics de la Mediterrània. N'és director el doctor Hipólito Medrano Gil. Els tres articles restants corresponen a publicacions dels investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB).

El segon article més citat en medi ambient i ecologia

A més, l'article The Worldwide Leaf Economics Spectrum, del qual són autors Jaume Flexas Sans i Javier Gulías León, investigadors d'aquest mateix grup, és el segon més citat de l'Estat en l'àmbit de medi ambient i ecologia. Aquest treball va ser publicat per la revista Nature l'any 2004.

La segona Universitat en col·laboració internacional

D'altra banda, la UIB és també la segona Universitat de l'Estat en col·laboració internacional en publicacions científiques, segons assenyala la darrera edició de l'informe SIR (SCImago Institutions Ranking), la base del qual són 2.124 entitats de recerca públiques i privades d'arreu del món. D'acord amb la base de dades de l'SCImago, en aquesta variant la UIB rep una puntuació notablement elevada, un 47,83%. Això vol dir que gairebé la meitat dels articles produïts a la nostra universitat es realitzaren en cooperació amb universitats o centres d'investigació establerts fora de l'Estat espanyol. Només una altra de les 49 universitats de l'Estat que apareix en aquest rànquing, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es troba més amunt, amb un 53,11%. Per esmentar només algunes de les universitats més conegudes: la Complutense de Madrid se situa en el 36,97%, la del País Basc, en el 35,47%, i la de Navarra, en el 31,30%.

La cooperació internacional en la producció científica és un indicador clar de l'establiment de xarxes per al desenvolupament de recerques conjuntes. D'altra banda, a mesura que augmenta la cooperació internacional s'incrementa, en certa mesura, l'impacte d'una publicació, atès que es dirigeix a un mercat més ampli, fet que es tradueix en una major probabilitat de ser citada per altres investigadors.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/05/2010