Escoltar

La UIB dóna suport a 47 alumnes amb necessitats específiques de suport durant les proves d'accés a la Universitat

CanalUIB

Al llarg dels tres dies que es realitzen els exàmens d’accés a la Universitat, la Universitat de les Illes Balears procura que tots els alumnes puguin desenvolupar les proves amb normalitat, també aquells que tenen necessitats específiques de suport.

A la convocatòria de juny de 2010, 47 alumnes amb necessitats específiques de suport fan els exàmens (vídeo CanalUIB) en diferents punts, repartits de la manera següent:

  • Mallorca: 38 alumnes (Palma: 30; Inca: 6; Manacor: 2)
  • Menorca: 4
  • Eivissa: 5

Són 13 persones amb dislèxia (8 a Palma, 1 a Manacor, 1 a Inca, 2 a Menorca, 1 a Eivissa); 9 alumnes amb TDA/TDAH (trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat); 5 alumnes amb discapacitat visual; 3 alumnes amb discapacitat auditiva; 2 alumnes amb discapacitat motriu; 2 alumnes amb malaltia de Crohn; 9 alumnes d'origen estranger, entre d’altres.

Tots els punts d’examen compten amb professionals desplaçats: 1 a Menorca, 1 a Eivissa, 1 a Inca, 1 a Manacor, i 3 a Palma.

Una oficina de suport a la UIB

La UIB compta amb l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials des de l’any 2005, que té els propòsits de:

- Potenciar i aconseguir la participació de les persones amb discapacitat a les Illes Balears, siguin estudiants, professors o personal d'administració i serveis.

- Acollir, assessorar i donar suport als estudiants amb discapacitat que accedeixen als estudis superiors, des del moment que decideixen fer les proves d'accés a la Universitat fins que acaben els estudis.

- Planificar i dur a terme les actuacions pertinents per poder respondre a les demandes de caire general de les persones amb discapacitat que conviuen a les Illes Balears.

- Garantir la plena accessibilitat mitjançant l'eliminació de barreres de qualsevol tipus.

Documents relacionats

Data de publicació: 10/06/2010