Escoltar

La UIB crea l'empresa derivada INISLE per desenvolupar aplicacions d'interacció amb ordinadors, telèfons mòbils i dispositius electrònics

La Universitat de les Illes Balears ha aprovat la creació de l'empresa derivada (spin off) de base tecnològica INISLE, amb l'objectiu d'investigar, desenvolupar i innovar en l'àmbit de les interfícies amb ordinadors, tauletes, telèfons mòbils i dispositius electrònics. INISLE es dedicarà també al desenvolupament, la venta i la distribució d'aplicacions per a tot tipus de dispositius electrònics i a la consultoria i el desenvolupament de solucions basades en les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Amb la creació d'aquesta empresa derivada, la UIB, a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), avança en la transferència a la societat del coneixement desenvolupat en el marc de la recerca universitària. Així, INISLE desenvoluparà i explotarà els resultats i coneixements científics assolits pels investigadors de la Unitat de Gràfics, Visió i Intel·ligència Artificial (UGiVIA) Cristina Manresa, Francisco Perales i Javier Varona en l'àmbit dels algoritmes de detecció i seguiment visual de característiques facials i de les tècniques d'interacció persona-ordinador. Concretament, un programa d'ordinador sorgit del projecte SINA i que és un sistema pedagògic basat en tecnologies de la informació i el coneixement per fer accessible l’ordinador a aquelles persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment en les extremitats superiors.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/05/2012