Escoltar

La UIB crea la figura del col·laborador honorífic de serveis. Professionals jubilats o de fora de la Universitat podran aportar el seu bagatge i experiència

La Universitat de les Illes Balears crea la figura del col·laborador honorífic de serveis. L’acord normatiu es va aprovar per Consell de Govern.

Gràcies a aquest acord la UIB podrà nomenar col·laboradors honorífics de serveis les persones que, estant jubilades o exercint llur professió fora de la Universitat, poden aportar col·laboració o assessorament valuosos per a les tasques pròpies dels serveis.

El director de servei serà el que proposarà al Consell de Direcció la incorporació d’un o dos, com a màxim, col·laboradors honorífics. El nomenament serà per un període de dos anys renovable per dos anys més. És també el director de servei el que ha de fixar les tasques que s’han de dur a terme. I en cap cas el nomenament de col·laborador honorífic de servei no comportarà cap remuneració ni cap relació contractual.

La figura de col·laboradors honorífics de departament o institut universitari de recerca ja estava regulada a l’article 105 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. 

Documents relacionats

Data de publicació: 18/12/2009