Escoltar

La UIB celebrarà les eleccions al Consell d'Estudiants el dia 25 de maig

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears elegiran els seus representants al Consell d’Estudiants el dia 25 de maig.

El Consell d’Estudiants, màxim òrgan de representació estudiantil en l’àmbit universitari, ha de tenir un representant per estudi oficial de grau, un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi i una representació dels estudis oficials de postgrau.

Els representants dels estudiants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria) i entre els estudiants de títols oficials de grau i de títols oficials de postgrau (màster i doctorat).

La durada del mandat dels electes és de dos anys.

+ informació

Documents relacionats

Data de publicació: 29/04/2010