Escoltar

La UIB assessorarà el Consell de Mallorca sobre el fons documental de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real

La Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria cedeix al Consell l'ús d'aquest espai i dels fons bibliogràfic que conté per facilitar-hi l'accés a investigadors i públic en general

La Universitat de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria han signat un conveni sobre la cessió d'ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real (Palma) a la institució insular.

El conveni l'han signat al monestir de la Real el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; el conseller executiu en funcions de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, senyor Francesc Miralles; i el superior general de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, senyor Emilio Velasco. També hi ha assistit el president del Consell de Mallorca, senyor Miquel Ensenyat; la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, doctora Joana M. Seguí; el director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, senyor Miquel Pastor; i el delegat de la Congregació a Mallorca, senyor Josep Amengual.

Actualment, la Biblioteca Balear roman tancada al públic per les dificultats de la Congregació a l'hora d'atendre les necessitats que se'n deriven. Davant aquesta situació, les tres institucions han manifestat la intenció de col·laborar per fer possible que la important col·lecció documental que acull es pugui tornar a posar a l'abast del públic i dels investigadors, i es pugui completar la integració del seu catàleg al CABIB (Catàleg Automatitzat de Biblioteques de les Illes Balears).

En virtut del conveni, la Congregació cedeix al Consell de Mallorca la Biblioteca Balear i tot el seu contingut. Per part seva, la Universitat de les Illes Balears es compromet a col·laborar amb el Consell de Mallorca i a prestar assessorament històric i filològic sobre els fons documentals que conté. La UIB també es compromet a dinamitzar el coneixement, investigació i ús d'aquest fons documental entre els alumnes i el professorat.

Així, el Consell de Mallorca serà la institució encarregada d'estudiar les actuacions necessàries per conèixer amb detall la situació dels fons bibliogràfics i gestionar la biblioteca.

La Biblioteca Balear i els seus fons

La Biblioteca Balear pròpiament dita és un conjunt documental format per més de 14.000 monografies de temàtica balear i hi destaquen, entre moltes d’altres, la Historia general de la isla de Mallorca y sus adyacentes (1723), de Jeroni Agustí Alemany, la primera edició en alemany del Die Balearen (1869-1891), de l’Arxiduc Lluís Salvador. Una col·lecció de més de 400 manuscrits, entre els quals destaquen el Llibre del Consolat de Mar (1385), les Constitucions del Monestir de Santa Margalida (1320), la Història de Mallorca de Bonaventura Serra (1771), com també una col·lecció d’obres lul·lianes. Cal esmentar els manuscrits de l’abat Antoni Ramon Pasqual, de l’annalista i historiador Bonaventura Serra, i d’alguns personatges de la Renaixença, com també ho són els de diverses possessions, que permeten estudiar les antigues cavalleries, etc., i també un bon grapat d’obres de literatura popular. Cal destacar la recuperació d’alguns manuscrits sobre el monestir, desapareguts en la desamortització, com el Llibre extraordinari de la cort de l’abat de la Real (1615).

Un fons antic documental (obres impreses abans de l’any 1800) format per 1.300 volums, entre els quals destaquen els dotze incunables (obres impreses entre els anys 1450 i 1499), així com una col·lecció d’obres de Ramon Llull des del segle XVI fins al XVIII. La secció de l’hemeroteca formada per un fons de publicacions periòdiques balears amb un total de 300 títols, a més de la col·lecció de 5.000 goigs de les Illes Balears, Catalunya i València. Cal esmentar també el fons gràfic de gravats del segle XVIII.

Fons Moragues Monlau. Al fons balear cal afegir-n'hi un altre de ciències naturals, provinent dels senyors Moragues Monlau. Està formada per una col·lecció bibliogràfica de 5.000 volums, especialitzada en temes de medicina, botànica mèdica, higiene, filosofia. Aquesta biblioteca va pertànyer al polifacètic humanista Pere Felip Monlau (1808-1874), científic, metge i higienista, així com crític literari i diplomàtic. Cal destacar les revistes i els estudis de qüestions referents a l’agricultura, especialment de la viticultura mallorquina, amb els problemes del míldiu, i altres epidèmies que atacaren la viticultura mallorquina al segle XIX. El fons està catalogat en fitxes de cartolina i a la disposició del públic.

Fons religiós. Un tercer conjunt d’obres, algunes clàssiques dels segles XV-XVIII, de ciències eclesiàstiques, bona part de les quals encara són indispensables per als estudis de dret, dret canònic, litúrgia, etc.

Fons Pare Cristòfor Veny. Darrerament s’hi ha incorporat el fons que usava el pare Cristòfor Veny Melià, arqueòleg i durant uns anys president de l’Institut Nacional de Prehistòria. La seva importància rau a reunir una quantitat d’obres que permeten situar degudament l’arqueologia balear en el context de les cultures mediterrànies.

Fons Pare Francesc Bonafè. Fons documental especialitzat en botànica balear.

Sumant els diversos fons de la Biblioteca del Monestir hi ha uns 100.000 volums en total, bona part dels quals estan a disposició dels lectors interessats. El Fons Religiós, el Fons Pare Cristòfor Veny i el Fons del Pare Bonafè estan pendents de catalogació i classificació. 

Data de publicació: 14/06/2019