Escoltar

La UIB acull el III Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana (EiCC)

Inauguració
Dia: dijous, 4 de desembre de 2008
Hora: 18 hores
Lloc: sala d'actes de l'edifici G. M. de Jovellanos,
campus universitari, Palma

Hi assistiran el senyor Josep Amat, president del Comitè Organitzador; el senyor Gabriel Vicens, conseller de Mobilitat i Ordenació del Govern de les Illes Balears; el senyor Cosme Bonet, conseller de Presidència del Consell Insular de Mallorca; la senyora Francesca Garcias, directora general d'Universitat del Govern de les Illes Balears; el senyor Josep M. Montagut, subdirector general de Política Industrial de la Secretaria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya; i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears.

El Congrés
Dies: 4, 5 i 6 de desembre de 2008
Lloc: edifici G. M. de Jovellanos,
campus universitari, Palma

El III Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana (EiCC) es convoca per reunir professionals de diverses especialitats de l'enginyeria. És el marc idoni d'anàlisi i debat d'aquests i altres continguts relacionats amb l'enginyeria, sempre des del punt de vista de l'impacte sobre el territori i la societat, més que no pas sobre la seva vessant estrictament tecnològica o científica.

El Congrés té lloc a les Illes Balears, per afermar la voluntat d'arribar als diversos territoris de parla catalana i per aprofundir sobre el paper actual de l'enginyeria entorn de la tecnologia, el territori i la societat. Es presentaran ponències sobre els àmbits següents:

Enginyeria i Infraestructures
Enginyeria i Empresa
Estudis d'Enginyeria
Enginyeria Biomèdica, Salut i Qualitat de Vida
Experiències en la Creació d'Empreses Derivades
Enginyeria, Innovació i Societat de la Informació
Enginyeria, Comerç i Indústria Aeroportuària
Tecnologia, Indústria i l'Entorn
Enginyeria i Societat
Producció, Territori i Societat en la Gestió Forestal

Comptarà també amb conferències plenàries:

El Gran Eix FERRMED: Locomotora de Desenvolupament Econòmic Europeu
Joan Amorós, Secretari General de Ferrmed

El Desenvolupament de les Tecnologies Mèdiques a Catalunya: Oportunitats de Futur
Ramon Maspons, Secretaria d'Estratègia i Coordinació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Paradigma dels 51 anys de l'Espai: Gran Contribució de l'Enginyeria
Andreu Ripoll, vicepresident de la Reial Acadèmia d'Enginyeria i Membre de l'Agència Espacial Europea

La Construcció Naval als Països Catalans a la Baixa Edat Mitjana. Una Resposta Tecnològica a unes Necessitats Mercantils
Antoni Riera, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans

Innovació i Eficiència Energètica en el Sector Elèctric
Joan I. Frau, director de Planificació i Qualitat de Red Baleares Endesa

Data de publicació: 04/12/2008