Escoltar

La UIB a ForoTEC. El fòrum reuneix per primera vegada els clústers IB, els grups d'investigació i les empreses capdavanteres de les Illes Balears

L’objectiu és impulsar la transmissió d’idees innovadores a l’economia real mitjançant projectes conjunts de cooperació que reverteixin en una més gran competitivitat tant per a les mateixes empreses com per a la comunitat balear

Acte d'inauguració
Dia: 10 de desembre de 2009
Hora: 10.45 h
Lloc: ParcBIT, Palma

El senyor Francesc Antich, president del Govern de les Illes Balears, la senyora Pilar Costa, consellera d'Innovació, Interior i Justícia i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, inauguren la primera edició del fòrum tecnològic ForoTEC, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de desembre al ParcBIT, organitzat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern balear, amb l'estreta col·laboració de la Universitat de les Illes Balears a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

ForoTEC és una iniciativa més dins el marc del Pla de ciència, tecnologia i innovació 2009-2012 i respon a les directrius marcades per la nova Llei d’economia sostenible. En total, es preveu la participació de 78 empreses, centres tecnològics i grups d’investigació, corresponents a cinc àrees principals: turisme; biotecnologia; medi marí; audiovisual i musical; i tecnologies de la informació i i la telecomunicació (TIC).

Es tracta d'una trobada entre organismes enfocats cap a la recerca tecnològica, científica, social i econòmica, per una banda, i empreses orientades a oferir productes innovadors a la societat, per l’altra. La cooperació entre ambdós sectors capdavanters ha de donar lloc a les idees, els projectes i els béns reals que permetin un nou model productiu fonamentat en la R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació). El simposi es proposa facilitar el coneixement mutu entre el món empresarial i el món de la investigació, i posar les bases d’una cooperació permanent i efectiva, de la qual es beneficiarà tota la societat.

La major part dels clústers (agrupacions d’empreses d’un mateix sector emergent que cooperen i alhora competeixen entre si, creant d’aquesta manera un nou nínxol de mercat), firmes comercials, grups d’investigadors i centres tecnològics participants a ForoTEC tenen la seu a les Illes Balears, tot i que també hi prenen part companyies i entitats provinents de Barcelona, Madrid, Granada, la Corunya i el País Basc. Entre els inscrits hi ha noms molt representatius de cada sector, entre els quals la Fundació Banc de Sang, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), el Clúster Audiovisual de les Illes Balears, Turislab, Planeta Web —empresa que acaba de ser guardonada per l’Associació Joves Empresaris de Balears—, el Clúster d’Innovació Tecnològica pel Turisme, la Fundació IBIT, Sanifit, Lipopharma, l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) i l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

El fòrum s’organitza entorn de tres eixos: els estands, les exposicions orals sobre les investigacions dutes a terme o en marxa i, com a tret especialment important, les entrevistes entre clústers, firmes comercials i grups d’investigació, en les quals es podran concretar projectes conjunts, transferències d’idees, inversions i línies de cooperació entre el món empresarial i el món de la recerca. A més a més, a les entrevistes esmentades les empreses informaran de les seves necessitats, cosa que permetrà als grups investigadors orientar la seva feina vers la demanda real.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 10/12/2009

Data de publicació: 09/12/2009