Escoltar

La Fundació Universitat i Empresa de les Illes Balears i Sa Nostra creen una línia de microcrèdits per a la promoció d'empreses a la UIB

Se'n podran beneficiar tant les empreses que són fruit del resultats de recerca com d'altres que es generin en l'àmbit de la UIB

Dia: dilluns, 19 de gener de 2009
Hora: 11 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.

El senyor Pere J. Batle, director general de «Sa Nostra», Caixa de Balears, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB i presidenta de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, FUEIB, signaran un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Aquest conveni té com a objectiu la creació d'una línia de microcrèdits que pugui afavorir i promocionar la creació d'empreses en l'ambit de la Universitat de les Illes Balears, no sols les que es generen mitjançant resultats de recerca (empreses derivades o spin off ) sinó qualsevol altra que es creï al si de la UIB.

A l'acte hi assistiran el doctor Víctor Cerdà, delegat de la Rectora per a la Innovació, i la senyora Isabel Ferretjans, responsable del Departament de Formació Aplicada i Emprenedoria de la FUEIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/01/2009