La Fundació Jaume Bofill col·laborarà en l'elaboració de continguts de l'«Anuari de l'Educació de les Illes Balears»

Signatura d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears

El director de la Fundació Jaume Bofill, senyor Ismael Palacín, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han signat un conveni de col·laboració per fer possible la participació d'aquesta entitat cultural privada dedicada a l'impuls d'iniciatives, recerques i debats en l'àmbit educatiu en l'elaboració de continguts de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears. També hi han assistit la doctora Carme Orte i el doctor Lluís Ballester, directors de l'Anuari, i el doctor Joan Amer, investigador del GIFES.

Mitjançant aquest conveni la Fundació Jaume Bofill donarà suport a l'elaboració de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears, tot facilitant informació que tingui disponible que pugui ser útil per a la realització dels capítols de l'Anuari.

L'Anuari de l'Educació de les Illes Balears és una publicació anual, iniciativa de la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Guillem Cifre de Colonya, orientada a generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre la situació educativa a les Illes Balears. Els directors d'aquesta publicació són la doctora M. del Carme Orte Socias i el doctor Lluís Ballester Brage, membres pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.

Data de publicació: Wed Jan 17 12:48:00 CET 2018