Escoltar

La FUEIB renova les instal·lacions de Sa Riera

S'ha creat una oficina d'atenció a l'alumnat i s'ha dotat les aules de nous equips informàtics i audiovisuals 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) ha renovat les instal·lacions ubicades a l'edifici Sa Riera, a Palma. El Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet, ha visitat l'espai renovat acompanyat del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, doctor Juan José Montaño; el vicerector d'Innovació i Transferència, doctor Jordi Llabrés; el vicerector d'Economia i Infraestructures, doctor David Pons; la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, doctora Joana Maria Seguí; la gerent de la UIB, senyora Antònia Fullana; el secretari del Consell Social de la UIB, doctor Joan March; i el director de la FUEIB, doctor Luis Vegas.

Concretament, s'han destinat 337.149,85 euros a renovar el trespol, el fals sostre i les cortines de les nou aules, els dos despatxos i l'oficina d'atenció als alumnes de la FUEIB. A més, s'ha dotat les aules de nous equips audiovisuals i se n'ha substituït el mobiliari. També s'ha adaptat la senyalística de l'edifici a la nova imatge corporativa de la UIB, així com s'ha eliminat l'aula d'informàtica de Sa Riera, de manera que ara els usuaris poden disposar d'equips informàtics mòbils, que es poden emprar en qualsevol espai de les instal·lacions.

Data de publicació: 19/12/2016