Escoltar

La Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears i la UIB signen un conveni de col·laboració en matèria esportiva i de les ciències de l'activitat física i l'esport

Dia: dijous, 30 de juliol de 2009
Hora: 11 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El senyor Mateu Cañellas, conseller d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears, i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració entre ambdues institucions en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport i de la promoció de la pràctica de l’activitat física i l’esport. El conveni preveu, entre d’altres accions, la transferència de coneixement i tecnologia, el desenvolupament de programes de formació en matèria de les ciències de l’activitat física i l’esport i el desenvolupament de projectes d’investigació d’interès comú en tots els àmbits de la seva competència.

A l’acte de signatura hi assistirà també el doctor Pere Palou, responsable d’activitats físiques i esportives del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 30/07/2009