Escoltar

La Comissió de Cultura de la Xarxa Vives acorda fer programació cultural conjunta

La Comissió de Cultura de la Xarxa Vives d’Universitats, de la qual formen part la Universitat de les Illes Balears i vint universitats més de parla catalana, ha acordat fer programació cultural conjunta en una reunió que s’ha dut a terme al campus universitari de la UIB.

La proposta de treball agrupa un conjunt de programes per facilitar l’intercanvi d’informació, l’accés a una formació de qualitat i la reflexió crítica com a elements previs a l’acció cultural, així com fer possible un escenari per a la investigació en dinàmiques territorials i la generació de coneixement.

En concret, aquesta proposta de treball conjunt es desenvoluparà en tres programes, + comunicacio a la Xarxa, + formació a la Xarxa i + reflexió a la Xarxa, els quals preveuen un seguit d’accions conjuntes. Destaquen, per exemple, la potenciació dels webs d’intercanvi d’informació de recursos culturals, la creació d’un catalèg de bones pràctiques, la convocatòria cada d’any del Fòrum de les Idees i l’acolliment de seminaris de treball sobre responsabilitat social universitària o de polítiques culturals a les universitats.

Aquest és un compromís de fer de la Xarxa Vives un espai per a la cultura que treballi per a la consolidació d’un model cultural universitari de consens, estructurat a partir dels principis de l’extensió universitària, compromès amb la cultura i la societat, i que sigui capaç de dissenyar una política cultural coherent amb la comunitat universitària, l’època i l’entorn que permeti a la universitat ser un agent cultural actiu en els processos de desenvolupament sociocultural del territori.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/06/2010