Escoltar

L'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la UIB promourà l'ús del transport públic al campus universitari en el marc del projecte europeu BENEFIT

Una enquesta desvetlla que un 8,27 per cent del PAS arriba fins al campus sempre en transport públic

L’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS) de la Universitat de les Illes Balears va proposar al personal d’administració i serveis la participació voluntària en una enquesta de mobilitat que es trameté per UIBdigital. La idea havia sorgit a proposta d’una alumna d’Educació Social que és, a més, membre del PAS, Dulce Fonolla, com a treball de l’assignatura Sociologia. D’aquesta iniciativa es derivà una eina que ha permès obtenir informació sobre els hàbits del col·lectiu de treballadors PAS del campus universitari. 

L’enquesta es va dissenyar per demanar informació, només al PAS del campus, sobre els hàbits de transport cap al lloc de treball, és a dir, com ho fan cada dia per arribar al campus universitari des de qualsevol indret de Mallorca.

Es reberen 408 enquestes, xifra que suposa un índex de participació superior al 80 per cent. Finalment se n’han considerat 387. El 43 per cent de les persones que han respost consideren que el campus està ben connectat i s’hi pot arribar bé amb transport públic, tot i que només un 8,27 per cent l’utilitza sempre i un 19,38 per cent, de manera ocasional. La majoria no l’utilitzen mai.

La participació en aquesta enquesta suposava entrar en el sorteig d’un premi sorpresa, que ha aconseguit la senyora Maria Saletas Ordinas, membre del PAS que treballa als serveis administratius de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. El premi ha consistit en una “panera de la mobilitat”, cedida pel Consorci de Transports de Mallorca, constituïda per regals relacionats amb la mobilitat i la utilització del transport sostenible (una targeta T-40, un MP4 amb una memòria i un concentrador USB, un quadern i un bolígraf per al transport públic, i un impermeable i unes bandes reflectants per anar en bicicleta). 

Els resultats definitius els analitzaran els experts en mobilitat, de manera que serviran per iniciar propostes de millora i de més ús del transport públic fins al campus universitari. 
 

L’OGAS i el projecte europeu BENEFIT 

L’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS) de la Universitat de les Illes Balears té les competències, entre d’altres, sobre la qualitat ambiental i l'aplicació del Codi de conducta ambiental, el transport públic i l’ordenació i la planificació del campus universitari. Aquest mes de març ha tingut lloc la quarta trobada del projecte europeu BENEFIT a la ciutat txeca de Brno, que va reunir els experts en mobilitat de diferents països europeus i que va servir com a escenari de debat de tot allò que afecta la mobilitat del campus de la UIB, en tant que l'objectiu principal del projecte és la promoció del transport públic entre els estudiants i treballadors de la Universitat de les Illes Balears.

BENEFIT és un projecte cofinançat en un 75 per cent per l'Agència Europea de Competitivitat i Innovació de la Comissió Europea, i hi participen nou socis, entre institucions públiques, universitats i consultories, procedents de vuit països diferents (Espanya, Itàlia, Àustria, Eslovènia, Txèquia, Eslovàquia, Romania i Bulgària).

Atès que el marc d'actuació del projecte es restringeix al campus universitari de la UIB i al ParcBIT, l'OGAS participa en el projecte BENEFIT com a part activa, juntament amb el Consorci de Transports de Mallorca i la Consultoria de Transports CINESI.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/03/2010