Escoltar

L'Observatori Social de les Illes Balears analitza l'evolució de la desigualtat de gènere a l'àmbit laboral en el "Breu" número 3

L’Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) analitza l’evolució de la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral en el tercer número del butlletí informatiu Breu. L’estudi conclou que la bretxa de gènere en relació amb l’activitat remunerada és menor i s’ha reduït més a les  Illes Balears que a l’Estat, però això és degut més al fet que empitjora la situació laboral dels homes que a la millora de la situació de les dones. El sostre de vidre, és a dir, les limitacions i els entrebancs que troben les dones per assolir llocs de responsabilitat laboral, es manté força inalterable.

Les dades recollides per l’OSIB, un organisme compartit entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, apunten que la bretxa de gènere en l’àmbit laboral és menor a les Illes Balears que a l’Estat en el període 2001-2009. A més, l’OSIB ha constatat una lleugera disminució de la desigualtat entre dones i homes, que s’ha fet més evident a les Illes Balears només durant l’any 2009.

Els indicadors laborals que fan que les Illes Balears se situïn en una millor posició que la mitjana estatal són: una taxa més alta d’activitat, una taxa més baixa d’atur i una diferència salarial menor. En definitiva, la combinació dels efectes de la crisi en sectors laborals formals més masculinitzats i la pitjor situació salarials de les Illes Balears en comparació amb la resta de l’Estat són els factors decisius que fan que la bretxa en l’activitat laboral sigui més petita. Així, la bretxa s’ha reduït perquè ha empitjorat la situació laboral dels homes i no perquè hagi millorat la de les dones.

Data de publicació: 22/03/2010