Escoltar

L'IMEDEA participa en l'estudi monogràfic «Migració i ecologia espacial de les poblacions espanyoles de virot gros»

S'acaba de presentar la publicació Migració i ecologia espacial de les poblacions espanyoles de virot gros, tercera monografia del Programa Migra, desenvolupat per SEO/BirdLife amb la col·laboració de la Fundació Iberdrola Espanya.

S'hi recullen els resultats obtinguts per l'equip d'investigació en aus marines de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), liderat pel professor Jacob González-Solís, i per SEO / BirdLife en el marc de diferents projectes d'investigació i conservació de l'espècie. Els autors de la publicació són reconeguts experts en l'estudi, ecologia espacial i conservació d'aus marines de l'IRBio, l'Institut Mediterrania d'Estudis Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC) i SEO/BirdLife.

El virot gros (Calonectris diomedea) pot considerar-se com una de les aus marines més representatives dels nostres mars. Gràcies al milió de localitzacions, ara es coneixen amb tot detall els seus moviments al llarg de tot l'any, tal com reflecteix aquesta tercera monografia del programa Migra.

Com altres aus marines, el seu mode de vida el converteix en un bon indicador de la salut dels nostres mars. A més, el seu carisma converteix el virot gros en una excel·lent espècie bandera.

Els últims anys s'ha treballat per conèixer aspectes bàsics i fonamentals de la seva ecologia, amb l'objectiu últim de poder millorar l'estat de conservació d'aquesta espècie, les poblacions de la qual pateixen un acusat declivi poblacional. Molts d'aquests aspectes es presenten per primera vegada en aquesta publicació, que recopila el treball d'una dècada.

El treball analitza els moviments i l'ecologia en mar obert al llarg de tot l'any de les poblacions espanyoles de virot gros de l'oceà Atlàntic i del mar Mediterrani: zones d'alimentació, descans i trànsit durant l'època reproductiva, fenologia, àrees d'hivernada, caracterització de l’ecologia i corredors migratoris que connecten les zones de cria amb les àrees d'hivernada.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Data de publicació: 06/02/2018