L'IMEDEA (CSIC-UIB) és el centre de recerca que més ha augmentat la seva contribució a la producció científica espanyola en ciències i tecnologies marines

Així ho recull l'informe Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España, editat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Més de 500 centres, entre facultats, instituts i empreses, contribueixen a Espanya a la producció científica en l'àmbit de les ciències i tecnologies marines. D'aquests, 23 centres hi han contribuït amb una producció que ha ultrapassat els 100 documents publicats durant el període comprès entre 1994 i 2004. Entre aquests, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, centre mixt entre el CSIC i la UIB, ha estat, en el període esmentat, el centre que més augment ha experimentat respecte a la seva aportació a la producció científica: ha passat d'un 0,85% els anys 1994-1995 a un 3,83% els anys 2003-2004.

Aquestes dades les recull l'informe Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España, editat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

La producció dels centres de recerca espanyols en l'àmbit de les ciències i tecnologies marines fou de 6.898 documents durant el període comprès entre els anys 1994 i 2004. Cal pensar que la producció científica espanyola en aquest camp se situava l'any 1981 en tan sols 30 publicacions.

Les majors aportacions a aquest creixement per comunitats autònomes han vingut dels centres ubicats a Catalunya, Andalusia i Galícia quant a nombre de publicacions generades. Ara bé, l'avaluació del nombre de documents generats pels investigadors de cada comunitat autònoma en relació amb la població, és a dir, el nombre d'articles publicats per cada 100.000 habitants, situa al capdavant Galícia, seguida de les Illes Balears, gràcies a l'increment productiu dels investigadors de l'IMEDEA (CSIC-UIB).

L'informe recull la tendència dels investigadors espanyols a publicar en revistes de major factor d'impacte, la qual cosa ha suposat que el FI mitjà ha augmentat de l'1,381 el 1994 fins al 2,128 registrat el 2004. El creixement respecte a aquest índex ha estat desigual a les comunitats autònomes, però han estat els investigadors de les Illes Balears els que han registrat un major increment, amb la més alta progressió de l'Estat constatada entre els investigadors de l'IMEDEA i de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. En ambdós casos, els investigadors han triplicat l'impacte mitjà dels seus articles.

D'aquesta manera, un 20 per cent dels 20 investigadors espanyols més citats en l'àmbit de les ciències i tecnologies marines són membres de l'IMEDEA. De fet, dos dels vint investigadors més prolífics són de l'IMEDEA; encapçala la llista el doctor Carles Duarte, amb un total de 149 documents publicats entre 1994 i 2004. Finalment, quatre dels vint investigadors més prolífics i alhora més citats són membres de l'IMEDEA: el mateix doctor Carles Duarte, la doctora Núria Marbà, la doctora Susanna Agustí i el doctor N. S. R. Agawin.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/05/2008