Escoltar

L'Ajuntament de Palma i la UIB signen un acord de col·laboració per fer formació i investigació en matèria de seguretat

Dia: dilluns, 23 de juliol de 2012
Hora: 9.30 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma 

El senyor Guillermo Navarro, regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, i la doctora Catalina N. Juaneda, vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears, per delegació de la Rectora, signaran un conveni de col·laboració en els camps de la docència, formació de professionals i estudiants i investigació en noves tecnologies aplicades a la seguretat.

La cooperació entre ambdues institucions inclourà l’intercanvi d'informació amb caràcter acadèmic i/o científic que permeti aplicar resultats de recerca o iniciatives que es duguin a terme entre ambdues institucions; assessorament per part del personal docent i investigador en totes aquelles necessitats i iniciatives que siguin proposades en el marc d’aquest conveni; seminaris, col·loquis, simposis; estudis d'investigació conjunts; accés a equips i material específics; realització de treballs de fi de grau i màster relacionats amb l’objectiu d’aquest conveni; participació conjunta en projectes i definició de línies de recerca o iniciatives d’interès mutu per a ambdues institucions i altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 

Documents relacionats

  • IB3

Data de l'esdeveniment: 23/07/2012

Data de publicació: 20/07/2012