Joaquim Tintoré, director de l'IMEDEA (CSIC-UIB), ha estat nomenat coordinador institucional del CSIC a les Illes Balears

El doctor Joaquim Tintoré, doctor en Oceanografia Física i director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA, centre mixt d'investigació entre el CSIC i la UIB, ha estat nomenat coordinador institucional del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a les Illes Balears.

La seva tasca científica s'ha centrat en la comprensió del medi ambient marí i el litoral, partint de l'estudi dels processos físics però evolucionant a una concepció més global i interdisciplinària dels oceans i de la interacció d'aquests amb la costa, i combinant el treball experimental amb els estudis teòrics i de simulació numèrica.

El resultat de la seva activitat investigadora queda reflectit en la publicació de més de vuitanta articles en revistes internacionals de prestigi, com també articles sobre la política científica i sobre la necessitat de basar la gestió sostenible dels mars i les costes en una ciència de qualitat. Ha estat investigador principal de vint-i-un projectes d'investigació (dos dels quals com a coordinador general en l'àmbit europeu) i ha dirigit sis tesis doctorals.

En relació amb la seva experiència en la gestió científica, va ser director del primer Programa nacional de ciència i tecnologia marina del Pla nacional d'I+D (1995-1999) i subdirector del Comitè Marí Europeu de la European Science Foundation (1996-1999), a més de representant espanyol en diferents comitès internacionals. Des de març de 2001 a octubre de 2004 va ser coordinador de l'Àrea de Medi Ambient i Recursos Naturals del CSIC, àrea en la qual s'agrupen vint-i-un instituts d'investigació i al voltant de dues mil persones. Així mateix, va ser membre del Comitè Científic Assessor per al naufragi del buc Prestige.

L'any 2003 Tintoré va ser guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals, per la investigació rellevant i innovadora que ha desenvolupat en l'àrea de l'oceanografia, contribuint al coneixement dels moviments de mesoescala al mar Mediterrani.

Documents relacionats

Data de publicació: Thu Mar 23 13:53:00 CET 2006